Administrarea Afacerilor - Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri

DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA ŞI AUDITUL PROIECTELOR DE AFACERI

Discipline studiate

Anul I: Microeconomie avansată, Bazele managementului, Metode şi tehnici cantitative în managementul proiectelor, Metode şi tehnici de planificare a proiectelor de afaceri, Sisteme informatice pentru managementul proiectelor, Managementul organizaţiilor orientate pe proiecte, Fundamentele managementului proiectelor, Economia dezvoltării regionale, Metode şi tehnici pentru managementul calităţii în proiectele de afaceri, Analiză economico-financiară aprofundată.

Anul II: Managementul proiectelor de afaceri, Auditul şi controlul intern al proiectelor, Finanţe manageriale, Metode şi tehnici de evaluare a proiectelor de afaceri, Marketingul strategic şi operaţional al proiectelor de afaceri, Strategii de finanţare a proiectelor de afaceri, Managementul riscului proiectelor, Tehnica tranzacţiilor complexe, Management intercultural, Economia serviciilor, Proiecte economice I, Proiecte economice II, Practică.

Competenţe generale

  • Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  utilizarea teoriei,  a  abordărilor  specifice  şi  a instrumentarului utilizat în administrarea afacerilor;
  • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme specifice administrării afacerilor;
  • Formarea de deprinderi pentru conducerea afacerilor prin proiecte;
  • Aplicarea practicilor moderne de evaluare a afacerilor.

Competenţe specifice

  • Deprinderea tehnicilor utilizate la întocmirea şi interpretarea situaţiilor financiare;
  • Asimilarea mecanismelor de elaborare şi analiză a situaţiilor financiare la nivelul grupurilor de societăţi;
  • Dezvoltarea de aptitudini manageriale privind selecţia şi gestiunea proiectelor;
  • Însuşirea aplicării tehnicilor şi metodelor de analiză în procesul de planificare, de luare a deciziilor, de evaluare a performanţei şi de control;
  • Însuşirea cunoştinţelor necesare realizării studiilor de oportunitate şi a studiilor de fezabilitate necesare finanţării proiectelor de afaceri;
  • Abilitatea de a forma şi coordona echipa de proiecte.