A IV-A EDIŢIE A SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

 

     Vineri, 29 martie 2013, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, a  avut loc cea de-a patra ediţie a Sesiunii de Comunicări Știinţifice a  Studenţilor Economişti. La acest eveniment organizat de Facultatea de Științe Economice au participat 40 de studenți de la toate programele de  studii licență și masterat, care au susținut 25 de lucrări din următoarele  domenii: Cibernetică, statistică şi informatică economică; Finanṭe ṣi  instituṭii financiare; Economie şi dezvoltare durabilă; Marketing.
Printre obiectivele acestei acțiuni se numără stimularea  activităţilor extra-curriculare (extra-şcolare), dezvoltarea aptitudinilor de  lucru şi comunicare în echipă, cultivarea spiritului de competiţie, aproprierea programelor de învăţământ de cerinţele economiei reale, precum şi selectarea celor mai bune lucrări care să fie susţinute în cadrul fazelor naţionale ale Olimpiadei. 
     „Studenții premiați, de la fiecare din secțiunile sesiunii, ne-au reprezentat în fiecare an la Olimpiadele Naționale de Științe Economice,  organizate de Asociația Facultăților de Economie din România. 
     Rezultatele obținute de studenții noștri dovedesc perseverența acestora  în pregătirea profesională, dar și profesionalismul cadrelor didactice  îndrumătoare, care prin temele propuse au trezit curiozitatea și interesul  pentru rezolvarea problemelor economice actuale”, a declarat rectorul  Universității „Ovidius” din Constanța, prof.univ.dr.ec. Dănuț Tiberius  Epure, în deschiderea Sesiunii. 
 
Au fost premiate următoarele lucrări: 
• Secțiunea Finanṭe ṣi instituṭii financiare
Premiul I: Concentrare şi concurenţă în sistemul bancar românesc
Autori: Piti Georgiana, Ratea Mihaela;
Premiul II: Spălarea banilor - o ameninţare majorăAutor: Stroinac Ramona Elena;
Premiul II: Moneda electronică. Metode de combatere a fraudelor specifice
 
Autor: Tănase Cristina Georgiana;
Premiul III: Sistemul bancar din Marea Britanie
Autor: Mihăilă Andreea.
• Secțiunea Cibernetică, statistică şi informatică economică
Premiul III: Aspecte statistice privind indicele dezvoltării umane
 
Autor: Bohan Alexandra.
• Secțiunea Marketing
Premiul III: Marketingul online de tip B2B(business to business): o provocare?
 
Autori: Doche Iuliana, Mocanu Alina Ioana. 
• Secțiunea Economie și dezvoltare durabilă
Premiul I: Comerţul exterior al României în contextul globalizării
Autori: Enan Elida, Glodeanu Corina Elena;
Premiul II: Şomajul în România înainte şi în timpul crizei economice
 
Autor: Sofica Adriana Georgiana;
Premiul II: Potenţialul ecoturismului în România. Perspectivă a dezvoltării durabile
Autori: Bănică Mihaela Monica, Dan Ionuț Alexandru;
Premiul III: Aspecte economice în gândirea musulmană
Autori: Chermăneanu Adelina-Andreea, Dulama Oana Mireea.
  • DSCF0698 (Custom)
  • DSCF0706 (Custom)
  • DSCF0707 (Custom)
  • DSCF0741 (Custom)
  • DSCF0771 (Custom)
  • DSCF0774 (Custom)
  • DSCF0777 (Custom)
  • DSCF0780 (Custom)