ANUNŢ OLIMPIADA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI – MARTIE 2011

     Duminică, 27 martie 2011, Facultatea de Ştiinţe Economice organizează a doua ediţie a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Secţiunile sesiunii sunt următoarele: Economie şi dezvoltare durabilă, cu subsecţiunile Complexitatea sistemelor economice şi gestiunea crizelor, Economie şi comunicare în afaceri, Economie şi afaceri internaţionale, Globalizare economică şi Dezvoltare durabilă; Finanţe şi instituţii financiare, cu subsecţiunile Finanţe cantitative, Instituţii şi pieţe financiare, Finanţe publice şi private, Asigurări şi Marketing, cu subsecţiunile Cercetări de marketing, Marketing on-line, Politici şi strategii de marketing.

     Participă studenţi şi masteranzi de la toate specializările facultăţii, forma de învăţământ zi şi ID.

     La deschiderea lucrărilor Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti, care va avea loc la Aula Nicholas Georgescu-Roegen (A02) la ora 10, sunt invitate să participe atât cadrele didactice care doresc să asiste la eveniment, cât şi studenţii interesaţi. La ora 10,30 va demara susţinerea publică a lucrărilor, în două săli: Centrul de cercetare (E146) şi Sala Costin Murgescu (E 204). La susţinerea publică participă studenţii înscrişi la secţiunile respective, precum şi cadrele didactice care au îndrumat elaborarea lucrărilor, creându-se astfel posibilitatea angajării de discuţii pe marginea subiectelor abordate în lucrări.

     În aceeaşi zi, în paralel, se va desfăşura în Sala Anghel Rugină (P40) prima competiţie de proiecte de afaceri studenţeşti, în cadrul căreia studenţii şi maseranzii participanţi vor expune propriile idei de afaceri, evaluate de o comisie de jurizare prin prisma originalităţii şi a aplicabilităţii.

Regulament de organizare

Graficul olimpiadei

Declaraţie

Atestat

Norme de tehnoredactare