Concursul „Proiecte de afaceri pentru studenţi, ediţia a II –a”

 

     Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice, la iniţiativa Decanului facultăţii, prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure, a organizat cea de-a doua ediţie a concursului „Proiecte de afaceri, pentru studenţi”.

     Scopul acestei competiţii este de a-i familiariza pe studenţi cu formatul cadru al unui plan de afaceri, conceput pentru finanţare din surse alternative (proprii şi atrase). Totodată s-a urmărit ca prin tematica proiectelor de afaceri, studenţii să fie puşi în situaţia de a rezolva probleme economice din viaţa economică reală, astfel încât perioada de acomodare, după absolvire, cu cerinţele pieţei muncii, să fie cât mai scurtă.

     Şi în acest an, concursul a fost organizat în două etape: o etapă pe secţii ale facultăţii şi o etapă pe facultate. La prima etapă s-au înscris 62 de proiecte realizate de 85 de studenţi din Facultatea de Ştiinte Economice de la Universitatea Ovidius din Constanţa. O comisie formată din cadre didactice din facultate, a decis ca în faza finală pe facultate, care s-a susţinut miercuri 14 decembrie 2011 să fie prezentate 22 de proiecte, realizate de 35 de studenţi. Lista completă a lucrărilor prezentate şi realizatorii proiectelor se va putea consulta pe site-ul facultăţii.

     Comisia de jurizare a proiectelor, formată din prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure – preşedinte, conf. univ. dr. Norina Popovici – secretar şi prof. univ. dr. Veronica Popovici, prof. univ. dr. Gheorghe Negoescu, conf. univ. dr. Simona Utureanu, lect. univ. dr. Costin Şorici, lect. univ. drd. Ionuţ Antohi – membri, în urma audierii tuturor prezentărilor a hotărât acordarea următoarelor premii: Premiul I, proiectul „SC Centru de acupunctură S.R.L.”, realizat de studenta Alexandra Barcan; Premiul al II – lea, proiectul „Centru de exepertiză şi consultanţă Ovidius BPO”, autor Apostol Valentin; Premiul al III-lea, proiectul „Acces la sănătate prin firma Căpriţa Dobrogeană”, realizat de studenţii Mădălina Georgiana Ifrim şi George Voinea.

      În acest an s-a constatat o creştere calitativă atât a proiectelor, cât şi a expunerilor realizate de studenţi, care au înţeles să se exprime liber, succint, la obiect, cu reliefarea aspectelor esenţiale. Totodată, forma extinsă a proiectelor a fost realizată cu precizarea surselor de informare, într-un format grafic atractiv cu precizarea aspectelor relevante din proiect, din punct de vedere economic, juridic, tehnic, comercial, promovare sau resurse umane.

 

     Pe viitor se intenţionează realizarea la Constanţa, a unui concurs naţional de proiecte, în care primele trei proiecte clasificate vor fi finanţate cu sume de până la 10.000 de euro, nerambursabili, din surse guvernamentale şi sponsorizări ale mediului de afaceri privat.