PREMIERE OLIMPIADA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI – MARTIE 2011

     Dumincă, 27 martie 2011, Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat a II-a edţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Deschiderea lucrărilor a avut loc în Aula Nicholas Georgescu-Roegen, unde au luat cuvântul prof. univ. dr. D.T. Epure, decanul facultăţii, prof. univ. dr. V. Ploae, prorector al Universităţii Ovidius şi prof. univ. dr. I. Botescu, prodecan al facultăţii. Invitat special a fost ec. Dumitru Nancu, vice-preşedinte al Agenţiei pentru implementatrea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). Prin organizarea acestei manifestări în cadrul căreia au fost susţinute 30 de lucrări, cei peste 60 de concurenţi şi-au pus în valoare atât rezultatele preocupărilor ştiinţifice, cât şi abilităţile de expunere publică a acestora.

     Domeniile abordate au fost următoarele:

  •     Economie şi dezvoltare durabilă
  •     Finanţe şi instituţii financiare
  •     Marketing

     Pentru studenţi, participarea la această sesiune a reprezentat un prim pas pe calea afirmării ştiinţifice, un prilej de a împărtăşi cu colegii cunoştinţe noi şi informaţii de actualitate din domeniul economic. Setea de cunoaştere, dorinţa de afirmare şi spiritul de competiţie au constituit coordonatele majore care au asigurat succesul sesiunii de comunicări ştiinţifice.

     Pentru secţiunea Finanţe şi instituţii financiare-Marketing, Comisia de jurizare a fost compusă din preşedinte, prof. univ. dr. D.T. Epure,  decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi următorii membri: conf. univ. dr. S.L. Utureanu. conf. univ. dr. I. Munteanu, lect. univ. dr. O. Niţu, prof. univ. dr. S. Muhcină, lect. univ. dr. Dan Gheorghe şi secretar, prep. univ. drd. D. Cuşu.

     Cele mai bune lucrări au fost premiate Magna cum laude: Implicarea Băncii centrale a Japoniei în gestionarea crizei, elaborată de Marcean Dana Elena (secţiunea Finanţe şi instituţii financiare) şi  Marketing orientat spre client în firma Senior Software, elaborată de Doche Iuliana şi Mocanu Alina (secţiunea Marketing). A fost premiată Cum laude lucrarea Arhitectura sistemului de pensii, elaborată de Derşamet Farid-Emel (secţiunea Finanţe şi instituţii financiare), iar lucrarea Aspecte ale marketingului pe piaţa ciocolatei, elaborată de Ursu Valeria şi Placsiecu Roxana a primit o menţiune specială pentru originalitate şi creativitate.

     Pentru secţiunea Economie şi dezvoltare durabilă, Comisia de jurizare a fost formată din preşedinte, prof. univ. dr. V. Ploae şi următorii membri: prof. univ. dr. I. Botescu, prof. univ. dr. V. Popovici, conf. univ. dr. R. Bundă, conf. univ. dr. S. Cosma, lect. univ. dr. C. Duhnea şi secretar, as. univ. drd. S. Ghiţă-Mitrescu. Cea mai bună lucrare a fost premiată Magna cum laude: Controverse cu privire la liberalizarea economică, elaborată de Cornea Mădălina Georgiana şi Iordănescu Iulia Loredana. Lucrarea Criza petrolului. Energii alternative şi dezvoltare durabilă, elaborată de Bănică Mihaela Monica şi Dan Ionuţ Alexandru a fost premiată Cum laude. La această secţiune, au fost primit menţiune specială două lucrări: Roşia Montană –dezvoltare durabilă de 24k, elaborată de Ifrim Mădălina Georgiana, Jeca Mihaela Alina şi Stăncioi Florentina Mihaela şi Abordarea disonanţei cognitive prin intermediul unei funcţii de beneficiu, elaborată de Butnaru Marius, un veteran al concursurilor studenţeşti.

     În paralel cu lucrările sesiunii, s-a derulat şi prima ediţie a Concursului de proiecte de afaceri, din Comisia de jurizare făcând parte prof. univ. dr. Gh. Negoescu (preşedinte) şi următorii membri: prof. univ. dr. E. Dobre, prof. univ. dr. M. Pepi, conf. univ. dr. C. Dobre şi lect. univ. dr. C. Şorici. Secretarul acestei comisii a fost lect. univ. drd. I. Antohi. Proiectul Gustări sănătoase pentru studenţi, elaborat de Zamfir Monica Elena şi Carabelea Cătălin s-a clasat pe primul loc, urmat de proiectul Cleaning Services elaborat de o echipă mai numeroasă: Vlad (Mateescu) Viorica, Diblă Ionuţ, Jipa Georgiana, Moise Georgiana, Pastramă Silvia, Savencu Roxana şi Ştefănescu Mihaela. În concurs s-au înscris 17 proiecte de afaceri, participând peste 40 de studenţi şi masteranzi.

     Cele trei comisii de jurizare care au  stabilit ierarhia lucrărilor şi a proiectelor de afaceri prezentate au avut o misiune complexă, evaluând atât conţinutul acestora, cât şi calitatea susţinerii în plen, accentul căzând pe analiza capacităţii concurenţilor de a răspunde la întrebările adresate şi de a formula întrebări pentru contracandidaţi.

     Manifestarea se înscrie pe linia consolidării tradiţiei de cercetare ştiinţifică a studenţilor din facultatea noastră. Etapă de bază pe calea dificilă învăţământului de calitate, bazat pe colaborare în domeniile de interes comun, acest demers a reuşit să reunească un  număr  mare de participanţi de la toate specializările existente în facultate, asigurând condiţii optime de prezentare a lucrărilor şi, în final, premierea acestora.