COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

RELAŢIILE CU MEDIUL INTERNAŢIONAL ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE

     Relaţiile cu mediul internaţional trebuie să devină active, în sensul că interactivitatea trebuie să fie preponderent emiţătoare decât receptoare de cunoaştere. În acest sens, o preocupare permanentă a facultăţii noastre este dezvoltarea parteneriatului cu alte instituţii de profil din plan internaţional şi intensificarea participării noastre la procesul de integrare europeană în domeniul cunoaşterii.

     Obiective specifice:

 • participarea activă la realizarea unor programe comune de învăţământ şi cercetare cu universităţi din străinătate;
 • integrarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în Spaţiul European al Învăţământului Superior;
 • consolidarea conexiunilor profesional-ştiinţifice cu personalităţi şi instituţii naţionale şi internaţionale.

     Mijloace:

 • dezvoltarea programelor de cooperare şi colaborare internaţională între Facultatea de Ştiinţe Economice şi universităţi de prestigiu din lume, sens în care se va urmări orientarea strategică a acestor colaborări, astfel încât facultatea să participe la programe internaţionale, în raport cu specializările compatibile;
 • perfecţionarea cadrului organizatoric privind orientarea programelor de colaborare internaţională, susţinerea desfăşurării acţiunilor prevăzute, asigurarea suportului logistic şi a celui privind competenţele persoanelor implicate.

     Este de remarcat participarea cadrelor didactice ale instituţiei noastre la evenimente ştiinţifice de tip simpozioane, conferinţe şi congrese organizate periodic sau jubiliar atât de instituţii academice din ţarã, cât şi din străinătate. Relaţiile Facultăţii de Ştiinţe Economice cu alte instituţii sunt întreţinute, de asemenea, prin prezenţa unor cadre didactice ca membrii în organisme profesionale naţionale sau internaţionale şi reţele instituţionale academice (spre exemplu Institutul CEDIMES cu filiale în peste 30 de ţări).

     În acest context, relaţiile de colaborare cu alte centre universitare s-au desfăşurat, în plan internaţional, în cadrul a şase programe TEMPUS-IB JEP, la care Facultatea de Ştiinţe Economice a participat în calitate de partener alături de universităţi din ţară şi din străinătate, şi un program IB JEP – în calitate de contractor.

     În prezent, Facultate de Ştiinţe Economice derulează relaţii de colaborare universitară în cadrul programului ERASMUS/SOCRATES prin acorduri de colaborare bilaterale încheiate anual cu două universităţi din Uniunea Europeană, respectiv: Universitatea de Studii din Salerno, Italia şi Universite d’Auvergne-Clermont I din Franţa, având ca obiectiv mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi.

     Facultatea de Ştiinţe Economice are în vedere consolidarea şi dezvoltarea continuă a relaţiilor de colaborare cu instituţii academice şi organisme profesionale din ţară şi străinătate şi, de asemenea, cu mediul de afaceri, în beneficiul procesului de învăţământ.

     În vederea creşterii vizibilităţii facultăţii pe plan internaţional, în anul 2008 s-a încheiat un acord de cooperare împreună cu Facultatea de Ştiinţe Economice din Messina, Italia, acord care vizează mai multe aspecte, respectiv:

 • schimburi pentru cadrele didactice titulare ale celor două instituţii;
 • schimburi pentru studenţii celor două instituţii;
 • proiecte de cercetare-dezvoltate desfăşurate în parteneriat de către cele două instituţii;
 • organizarea de conferinţe;
 • derularea de programe culturale comune.

     Cooperarea cu Facultatea de Ştiinţe Economice din Messina va contribui la întărirea relaţiilor Facultăţii de Ştiinţe Economice cu mediul academic internaţional în general şi cu cel intraeuropean în special.
     O altă colaborare iniţiată la nivel internaţional de facultatea noastră o reprezintă convenţia de colaborare semnată cu Academia de Studii Economice din Chişinău, Republica Moldova şi   Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

     În cadrul acestei colaborări vor avea loc:

 • organizarea de stagii de perfecţionare a cadrelor didactice;
 • pregătirea prin doctorat a cadrelor didactice şi din cercetare;
 • organizarea de simpozioane şi conferinţe ştiinţifice în cele trei centre universitare;
 • colaborarea între bibliotecile celor trei instituţii de învăţământ superior privind schimbul de manuale, monografii, reviste.

     De asemenea, un rezultat important al acestei colaborari va fi publicarea revistei „Drept, Economie şi Informatică”.


 

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE FACULTĂȚILE DE ȘTIINȚE ECONOMICE DE LA „OVIDIUS” ȘI ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY - 12.10.2012

COLABORARE INTERNATIONALĂ MAROC