COLABORARE NAȚIONALĂ

COLABORĂRI LA NIVEL NAŢIONAL ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE

     În vederea îndeplinirii cu succes a misiunii şi obiectivelor propuse, Facultatea de Ştiinţe Economice a urmărit permanent întărirea colaborărilor la nivel naţional în mai multe direcţii: cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic din ţară, organizaţii şi asociaţii profesionale, institute de cercetare, instituţii publice, asociaţii studenţeşti.
     În direcţia îmbunătăţirii actului didactic şi alinierea la standardele europene a programelor de studii oferite atât la nivel de licenţă cât şi de masterat, facultatea a întărit colaborarea cu Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.). Această colaborare s-a manifestat şi prin iniţierea unor dezbateri colective şi mese rotunde cu tematici de mare actualitate ţinute în cadrul lucrărilor conferinţei anuale organizate de facultatea noastră. (Mai multe informaţii despre AFER găsiţi la adresa http://www.afer.ase.ro/index.asp)

     În direcţia intensificării activităţii de cercetare ştiinţifică, Facultatea de Ştiinţe Economice a dezvoltat colaborări cu Societatea Ştiinţifică de Management din România (S.S.M.A.R.) materializată în mese rotunde desfăşurate în cadrul conferinţelor organizate de instituţia noastră, dar şi colaborări în vederea participării la elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice de valoare în domeniu.

     Cea mai recentă colaborare iniţiată de facultatea noastră este cea cu Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică Constanţa, în vederea derulării unor activităţi ce au ca scop îmbunătăţirea educaţiei economice a tineretului prin activităţi didactice şi extra-didactice pe mai multe direcţii:

  • activităţi model de predare a economiei în licee şi şcoli;
  • participarea elevilor la activităţi ale studenţilor: sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri;
  • participarea facultăţii la concursul „Cele mai bune lecţii de economie” ca membrii ai juriului;
  • activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru elevi;
  • participarea facultăţii în juriul concursului pentru elevi „Şi eu voi fi întreprinzător”.

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, LA TÂRGUL DE TURISM CONSTANȚA 24.04.2012