Anunț discipline opționale - Programe de Licență - An universitar 2023-2024

În atenția studenților din anul I și anul II de la toate programele de studiu de Licență (IF si ID)

ale Facultății de Științe Economice

 

Studenții din anii I și II au obligația să aleagă DISCIPLINELE OPȚIONALE 

din anul universitar 2023-2024,  până la data de 15 mai 2023

 

Procedura de înscriere este următoarea:

 • descărcarea formularului corespunzător anului și programului de studiu la care sunteți student în anul 2023-2024;
 • marcarea disciplinelor opționale și semnarea formularului;
 • scanarea formularului (denumirea fisierului va fi nume_prenume_program de studiu);
 • trimiterea la adresa de e-mail, corespunzătoare programului de studiu, până la data de 15 mai 2023.

Adresele de e-mail pentru programele de studiu de la licență, IF/ID, care au discipline opționale în planurile de învățământ, sunt următoarele:

 • ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - IF:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR - ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • AFACERI INTERNAȚIONALE- IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • AFACERI INTERNAȚIONALE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE- IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • FINANȚE ȘI BĂNCI- IF:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • FINANȚE ȘI BĂNCI- ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ECONOMIA FIRMEI: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • MANAGEMENT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • MARKETING: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR (în limba engleză): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Fiecare student va selecta o singură disciplină din fiecare pachet de discipline opționale.

Studenții care nu vor face opțiuni, în termen, vor fi înscriși, din oficiu, de către conducerea facultății.

 

AA-eng an II (2023-2024) - Discipline optionale

AA-eng an III (2023-2024) - Discipline optionale

AI an II (2023-2024) - Discipline optionale

AI an III (2023-2024) - Discipline optionale

CIG an II (2023-2024) - Discipline optionale

CIG an III (2023-2024) - Discipline optionale

ECTS an II (2023-2024) - Discipline optionale

ECTS an III (2023-2024) - Discipline optionale

EF an II (2023-2024) - Discipline optionale

EF an III (2023-2024) - Discipline optionale

FB an II (2023-2024) - Discipline optionale

FB an III (2023-2024) - Discipline optionale

MG an II (2023-2024) - Discipline optionale

MG an III (2023-2024) - Discipline optionale

MK an II (2023-2024) - Discipline optionale

MK an III (2023-2024) - Discipline optionale