Contracte de cercetare

Universitatea “Ovidius”din Consţanta

Facultatea de Ştiinte Economice

 

 

Proiecte Facultatea de Ştiinte Economice

Fonduri Dezvoltare Instituţională

 1. Fii SMART, fii student!, CNFIS-FDI-2017-0599, 2017, valoare 80930,351 lei. Coordonator proiect: conf.univ.dr. Moraru Andreea Daniela
 2. Susținerea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center” - OIC-SAS, CNFIS-FDI-2018-0480, 2018, valoare 104000 lei. Coordonator proiect: lect.univ.dr. Sorici Costin Octavian
 3. OVID-COMPETE, CNFIS-FDI-2019-0723, 2019, valoare 200000 lei Coordonator proiect: conf.univ.dr. Moraru Andreea Daniela
 4. Iniţiative pentru internaţionalizare in cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa – Educaţie şi cercetare ȋntr-o universitate multiculturală, CNFIS-FDI-2019-0753, 2019. Coordonator proiect: conf.univ.dr. Duhnea Cristina

 

Program Operational Capital Uman – Fonduri Structurale

 1. From Idea to Entrepreneurship, POCU/82/3.7/107000 cod SMIS 2014+: 107000 Contract nr. 0203/11.01.20, valoare 10,400,366.25 lei, 12 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020, beneficiar UOC. Coordonator proiect: lect.univ.dr. Sorici Costin Octavian. Echipa de implementare: prof.univ.dr.Vancea Diane Paula, conf univ.dr. Ghita-Mitrescu Silvia
 2. Excelenţa academică şi valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC, POCU/380/6/13/123847 Nr.contract: 36355/23.05.2019, valoare 6974500 lei, 24.05.2019 – 23.05.2022, beneficiar Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Coordonator proiect - prof.univ.dr. Vancea Diane Paula. Echipa de implementare: conf.univ.dr. Ilie Margareta

 

Fonduri Europene de Dezvoltare Regională

 1. DAPhNE – Danube Ports Network, Cod proiect: DTP1-196-3.1, finanţator Uniunea Europeana (FEDR și IPA) prin Programul Transnaţional "Dunărea" 2014-2020, beneficiar Pro Danube International (PDI) - Austria, valoare 2841434.65 euro, 01.01.2017 - 30.06.2019. Coordonator proiect: prof.univ.dr. Vancea Diane Paula. Echipa de implementare: conf.univ.dr. Duhnea Cristina, conf.univ.dr. Moraru Andreea Daniela, prof.univ.dr. Vancea Paula Diane Corina, prof.univ.dr. Botescu Ion
 2. Joint services and initiatives for sustainable employment and labor mobility in the cross-border area of Dobrich district and Constanţa county (LAB mobile), Interreg VA România-Bulgaria cod 16.4.2.026/eMS 158,  finanţator Uniunea Europeană (FEDR) prin Programul Interreg VA România-Bulgaria, beneficiar Institutul European pentru Turism Cultural EUREK (BG), valoare 711301.33 euro, 18 mai 2017 - 18 mai 2019. Coordonator proiect: conf.univ.dr. Duhnea Cristina. Echipa de implementare: conf.univ.dr. Duhnea Cristina, conf.univ.dr. Moraru Andreea Daniela, lect.univ.dr. Şerban Comănescu  Adrian
 3. Improvement of the conditions for employment of youth in the tourism sector – ICEYTS, Interreg VA România-Bulgaria cod 16.4.2.017/eMS 191, finanţator Uniunea Europeană (FEDR) prin Programul Interreg VA Romania-Bulgaria,  beneficiar Kavarna Municipality (BG), valoare 340542.98 euro, 18.05.2017 - 17.03.2019. Coordonator proiect: conf.univ.dr. Moraru Andreea Daniela. Echipa de implementare: conf.univ.dr. Moraru Andreea, prof.univ.dr. Juganaru Mariana.

 

 

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

 1. Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată, POSDRU/90/2.1/S/63442, 1.07.2010-30.06.2013. Director de proiect: prof.univ.dr. Ploae Victor
 2. Model "meştesugit" de formare şi ocupare în regiunea Sud-Est, POSDRU/137/5.2/G/135411, martie 2014 - iulie 2015. Director de proiect: prof.univ.dr. Dinu Ramona Nicoleta
 3. „SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate“, POSDRU/160/2.1/S/138113, 2014-2015, 20 luni. Director de proiect: prof.univ.dr. Dinu Ramona Nicoleta
 4. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, Titlul proiectului: „Egale pe piaţa muncii, egale în afaceri”, Nr. de identificare al contractului: POSDRU/144/6.3/S/131853, 2014-2015. Manager zonal Universitatea „Ovidius” din Constanţa: prof.univ.dr. Spătariu Elena Cerasela

 

Erasmus+

 1. ”Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurship”, Contract no. 2016-1-RO01-KA203-024798, Erasmus+ Programme, Key Action 2 - Strategic partnerships, 01/11/2016––30/09/2018.  Coordonator proiect: conf.univ.dr. Duhnea Cristina
 2. “Augmented Basic Skills for Social Cohesion and Welfare”, Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, Proiect nr: 2017-1-TR01-KA204 -046211, perioadă derulare contract cu UOC 11.01.2018 - 30.11.2019, 125.755 euro, din care 15.850 euro  finanţare atribuită partener. Responsabil proiect: prof.univ.dr. Spătariu Elena Cerasela, echipa de implementare: lect.univ.dr. Gheorghiu Gabriela, cnf.univ.dr. Micu Angela Eliza, conf.univ.dr. Georgescu Cristina Elena

 

Proiecte privind Învățământul Secundar

 1. Proiectul privind învățământul secundar ROSE, Schema de granturi pentru universități SGUN, Beneficiar: Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Științe Economice, titlul subproiectului:“Măsuri remediale pentru creșterea ratei de retenție în învățământul superior economic din cadrul Universității Ovidius din Constanța - REMEDIA”, Acord de grant nr. 76/SGU/NC/I din 13.12.2017, finanțat conform acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare). Coordonator proiect: conf.univ.dr. Georgescu Cristina Elena.

 

 

 

TEMPUS

 1. Network of Competence Centres for the Development of Cruise Tourism in the Black Sea Region”, (Reţea de centre de competenţă pentru dezvoltarea turismului de croazieră la Marea Neagră), 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES”; 2013–2016, durata 36 luni, valoare 1.338.013,60 euro, coordonator proiect: prof.univ.dr. Ramona Nicoleta Dinu.

 

EASME - Executive Agency for SMEs

Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – România, Bulgaria (MARSPAN – BS), (Planificarea maritimă spaţială la Marea Neagră – acţiuni integrate România-Bulgaria), European Commission, EU DG MARE Calls for proposals, EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1/BLACK SEA/MARSPLAN-BS. Valoare proiect 2.049.015,74 euro, perioada implementare august 2015 - iulie 2017, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (România), valoare contractată: 250,894.00 euro. Echipa de implementare: prof.univ.dr. Vancea Diane Paula, prof.univ.dr. Stanciu Anca Cristina, prof.univ.dr. Popovici Norina