Contabilitate - Contabilitatea şi Auditul Afacerilor

 DOMENIUL: CONTABILITATE

SPECIALIZAREA CONTABILITATEA ŞI AUDITUL AFACERILOR

Discipline  studiate

Anul I : Microeconomie avansată, Standarde internaţionale de raportare financiară, Preţuri şi tarife, Contabilitatea instituţiilor publice, Contabilitate aprofundată, Audit financiar-contabil aprofundat, Audit intern aprofundat, Evaluarea economică financiară a întreprinderii, Managementul resurselor umane.

Discipline opţionale : Contabilitate bancară aprofundată, Management antreprenorial.

Anul II : Contabilitate managerială, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Pieţe financiare şi gestiunea portofoliilor, Analiza diagnostic a întreprinderii, Strategii de dezvoltare a firmei, Sisteme contabile comparate, Metode şi tehnici fiscale, Contabilitatea grupurilor de societăţi, Control financiar şi expertiză contabilă, Proiecte şi practici contabile specifice, Practică economică.

Competenţe generale

  • Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  utilizarea teoriei,  a  abordărilor  specifice  şi  a  instrumentarului utilizat în contabilitate şi audit.
  • Formarea de raţionamente necesare aplicării în cadrul întreprinderilor româneşti a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-IAS).
  • Dezvoltarea de abilităţi conform cerinţelor existente pe plan mondial în domeniul tehnologiei informaţiei pentru operaţiuni ce vizează contabilitatea, auditul financiar şi analiza economică.   
  • Dobândirea cunoştinţelor de management financiar-contabil si aprofundarea abilităţilor de informatică de gestiune specifice profesionistului financiar-contabil;
  • Capacitatea de a aplica în mod corect reglementările în vigoare în demersurile  impuse de procesul de auditare, control şi dezvoltarea afacerilor;

Competenţe de specialitate

  • Acumularea de cunoştinţe teoretice şi metodologic necesare exercitării profesiilor contabile din domeniile de expertiză contabilă, consiliere, gestiune contabilă şi financiară, control de gestiune (audit financiar, auditul intern al entităţilor);
  • Crearea unui nivel de cercetare de excelenţă în domeniile contabilitatii, auditului, analizei economico-financiare, tehnologiei informaţiei şi de aplicare a practicilor moderne de evaluare a întreprinderii;
  • Formarea de abilităţi în domeniul auditului financiar, auditului intern, expertizei contabile şi controlului intern, capabile sa acceseze programele organismelor reglementate CECCAR, CAFR şi să asigure prestaţii la standarde internaţionale pentru entiăţi economice din orice domeniu sau să dezvolte afaceri individuale;
  • Dezvoltarea aptitudinilor pe domeniul gestiunii şi consultanţei fiscale la nivel naţional şi internaţional pentru profesioniştii contabili în orice domeniu de activitate şi capacitarea acestora să acceseze calitatea de consultant fiscal atribuită de organismele reglementate.