Economie şi Afaceri Internaţionale - Administrarea Afacerilor Internaţionale

 DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE

Discipline studiate

Anul I : Economie internaţională, Marketing internaţional, Management antreprenorial, Microeconomie avansată, Strategii de dezvoltare a firmei, Finanţări pe pieţe de capital, Finanţe manageriale, Economia serviciilor, Economia dezvoltării.

Anul II : Diplomaţie, negociere şi protocol în afacerile internaţionale, Plăţii şi garanţii în afacerile internaţionale, Tehnica tranzacţiilor complexe, Concurenţă şi competitivitate, Comunicare în afaceri în limbă străină I.1 (engleză, franceză), Managementul intercultural, Sisteme informaţionale pentru managementul afacerilor internaţionale, Managementul calităţii totale, Comunicare în afaceri în limbă străină I.2 (engleză, franceză), Sistemul comercial internaţional, Proiecte economice, Practică.  

Competenţe generale

  • Cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;
  • Capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri internaţional şi de a valorifica rezultatele analizelor efectuate;
  • Abilitatea de a previziona evoluţia proceselor economice internaţionale;
  • Capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice afacerilor internaţionale.

Competenţe de specialitate

  • Cunoaşterea metodologilor de diagnoză şi decizie în domeniul economiei şi al afacerilor internaţionale;
  • Cunoaşterea metodologiei specifice de cercetare în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;
  • Efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;
  • Capacitatea de a gândi, a lucra, a comunica şi a acţiona în mediul intercultural;
  • Capacitatea de a lucra în echipă, de a conduce şi de a motiva echipe de lucru interdisciplinare şi/sau interculturale;
  • Abilitatea de a administra derularea unei afaceri în mediul concurenţial internaţional.