Administrarea afacerilor - Administrarea Afacerilor în Întreprinderile Mici şi Mijlocii

DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

(MASTERAT BILINGV, DUBLĂ DIPLOMĂ)

Discipline studiate

Anul I : Microeconomie avansată, Strategii de firmă, Tehnici de previziune şi control de gestiune, Auditul întreprinderii, Drept concurenţial şi al consumatorului, Comunicare în limba straină I.1 (engleză, franceză), Managementul proiectelor, Cercetări de piaţă, Fiscalitate, Crearea întreprinderii, Management comercial, Managementul resurselor umane, Comunicare în limba straină I.2 (engleză, franceză), Proiecte economice, Practică (3-6luni)– 8 ore/săptămână x 14săptămâni.

Anul II : Analiza mediului juridic şi economic al IMM, Gestiunea producţiei şi managementul calităţii, Gestiunea inovarii în IMM, Gestiunea compeţentelor, Management strategic în IMM, Management financiar în IMM, Economie internaţională, Tehnici de comerţ exterior, Comunicare în limba straină (engleză, franceză), Proiecte economice, Practică - 2 ore/săptămână x 11 săptămâni.

Competenţe generale

  • Cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul administrării IMM-urilor;
  • Capacitatea de formalizare, interpretare a fenomenelor, proceselor şi metodelor specifice administrării IMM-urilor în vederea elaborării de alternative decizionale;
  • Elaborarea şi coordonarea de proiecte de dezvoltare a IMM-urilor;
  • Capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine.

Competenţe de specialitate

  • Cunoaşterea metodologiei specifice de cercetare în domeniul administrării IMM-urilor;
  • Evaluarea fenomenelor şi a factorilor de influenţă asupra mediului de afaceri specific IMM-urilor;
  • Efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul administrării IMM-urilor;
  • Capacitatea de a gândi, a lucra, a comunica şi a acţiona în mediul intercultural;
  • Capacitatea de a lucra în echipă, de a conduce şi de a motiva echipe de lucru interdisciplinare şi/sau interculturale;
  • Aptitudini organizatorice şi de conducere.