Administrarea afacerilor - Asigurarea Calităţii în Afaceri

DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN AFACERI

Discipline studiate

Anul I : Microeconomie avansată, Expertize şi evaluări merceologice, Standardizarea şi certificarea mărfurilor, Management intercultural, Managementul afacerilor, Managementul calităţii totale, Analiză diagnostic şi calitate în afaceri, Protecţia consumatorului, Economia serviciilor, Protecţia consumatorului.

Anul II : Calitate, siguranţă şi securitate alimentară, Auditul şi certificarea calităţii, Economia dezvoltării, Modelarea proceselor economice, Tehnici şi operaţiuni de comerţ, Etica şi comportamentul consumatorului, Strategii de dezvoltare a firmei, Comunicare în marketing, Concurenţă şi competitivitate, Practică economică.

Competenţe generale

  • Cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul asigurării calităţii la nivelul unei organizaţii;
  • Elaborarea şi coordonarea de proiecte de dezvoltare a afacerilor având în vedere respectarea tuturor normelor de asigurare a calităţii;
  • Formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora, cu referire la domeniul asigurării calităţii în afaceri;
  • Capacitatea de a gândi, a lucra, a comunica şi a acţiona în mediul intercultural;
  • Abilitatea de a folosi interdisciplinar teoriile şi modelele însuşite.

Competenţe de specialitate

  • Cunoaşterea metodologiei specifice de cercetare în domeniul asigurări calităţii în afaceri;
  • Cunoaşterea metodologiilor de diagnoză şi decizie în domeniul asigurării calităţii;
  • Capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri specific organizaţiilor care au implementat SMC, SMM, SMSA etc. şi de a valorifica rezultatele;
  • Efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul asigurării calităţii;
  • Capacitatea de aplicare creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluţii pentru situaţii specifice din domeniul asigurării calităţii.