Contabilitate - Tehnici Contabile şi Financiare pentru Gestiunea Afacerilor

DOMENIUL: CONTABILITATE

SPECIALIZAREA TEHNICI CONTABILE ŞI FINANCIARE PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR

Discipline  studiate

Anul I: Microeconomie avansată, Contabilitate aprofundată, Management bancar, Informatică financiar-contabilă, Metode şi tehnici fiscale, Strategii de dezvoltare a firmei, Analiză economico-financiară aprofundată, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Managementul afacerilor.

Anul II:Standarde contabile şi de raportare financiară, Audit financiar contabil, Expertiză contabilă, Politici monetare şi tehnici bancare, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Managementul resurselor umane, Asigurări de bunuri, Contabilitate managerială, Finanţarea proiectelor de afaceri, Drept, Practică economică.

Competenţe generale

  • Aprofundarea temeinică a problematicii financiar-contabile pentru a face faţă cerinţelor actuale;
  • Capacitatea de a elabora situaţii financiare la nivel de grupuri financiare;
  • Abilitatea de a fundamenta decizii pe baza situaţiilor financiar contabile;
  • Abilităţi în analiza operaţiunilor fiscale şi transpunerea lor în sistemul informaţional contabil.

Competenţe de specialitate

  • Cunoaşterea,  înţelegerea  şi  utilizarea teoriei,  a  abordărilor  specifice  şi  a tehnicilor utilizate în activitatea financiar-contabilă a agenţilor economici;
  • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul financiar-contabil, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale;
  • Folosirea tehnicilor financiar-contabile pentru întocmirea şi interpretarea situaţiilor, conform prevederilor legale;
  • Formarea de abilităţi în direcţia integrării cu uşurinţă a specialiştilor financiari-contabili în economia românească şi europeană;
  • Elaborarea şi analiza situaţiilor financiare la nivelul grupurilor de societăţi.