Economie şi Afaceri Internaţionale - Politici Europene de Dezvoltare Regională

DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

SPECIALIZAREA POLITICI EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Discipline studiate

Anul I : Elemente de micro şi macroeconomie avansate, Economie internaţională, Economia dezvoltării regionale, Tehnica tranzacţiilor compexe, Strategii de dezvoltare a firmei, Politici europene de dezvoltare regională, Sistemul financiar european, Politici europene comparate.

Anul II : Gestiunea fondurilor structurale de dezvoltare regională, Bazele managementului proiectelor, Managementul ciclului de proiect, Tehnici şi instrumente de finanţare a proiectelor europene de dezvoltare regională, Management intercultural, Evaluarea şi auditul proiectelor europene, Prognoză economică, Comunicare, negociere şi parteneriat în afaceri, Proiecte economice, Practică.

Competenţe generale

 • Cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul economiei şi politicilor europene;
 • Capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri european şi de a valorifica rezultatele analizelor efectuate;
 • Cunoaşterea structurilor de evaluare, finanţare şi monitorizare a proiectelor şi programelor promovate de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării regionale;
 • Cunoaşterea metodelor de elaborare şi implementare a proiectelor pentru finanţarea programelor de dezvoltare regională;
 • Capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice proiectelor.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea metodologiei specifice de abordare a problemelor de dezvoltare regională;
 • Capacitatea de a analiza probleme complexe şi de a comunica eficient rezultatele evaluării proprii;
 • Efectuarea de expertize şi acordarea de consultanţă în domeniul economiei şi afacerilor europene;
 • Capacitatea de a elabora proiecte şi programe de dezvoltare regională în acord cu programele şi practicile europene;
 • Dobândirea de abilităţi de implementare şi management al proiectelor de dezvoltare regională;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de a conduce şi de a motiva echipe de lucru interdisciplinare şi/sau interculturale.